't vervloekte kot va'ne hekse

Escape room: 'T VERVLOEKTEKOT VA'NE HEKSE

Aan de rand van het dorp 'Beselaere' staat er een oud verlaten kot.

Velen zeggen dat het vroeger bewoond was va'ne hekse en dat er zich de laatste maanden heksenrituelen voordoen.

Er heerst een vloek over dit kot, wanneer je het betreedt raak je er moeilijk uit.

Slaag jij erin om dit kot binnen het uur te verlaten?